§ 1

Informacje ogólne

 1. Strona internetowa cfu.org.pl (dalej: „Serwis”) jest prowadzona przez AP GROUP Agnieszka Kania ul. Grota Roweckiego 173, 41-214 Sosnowiec NIP: 6443413715 (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach funkcjonowania Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. wypełnienie formularza kontaktowego), stosowania plików cookies. Dane mogą także pochodzić z ogólnodostępnych źródeł.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest AP GROUP Agnieszka Kania ul. Grota Roweckiego 173, 41-214 Sosnowiec NIP: 6443413715.
 2. Dane osobowe dotyczą takich danych, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
 4. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

§ 3

Cel i czas przetwarzania danych

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich, jak:
  a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym wypełnienie formularza kontaktowego;
  b) kontaktowania się z Użytkownikiem, który skorzystał z formularza kontaktowego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym przesyłania newslettera, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) prowadzenia statystyki i analizy zachowań użytkowników w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1) kontaktowania się z Użytkownikiem, który skorzystał z formularza kontaktowego – będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia korespondencji;
  2) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym przesyłania newslettera – będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
  3) prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkownika w Serwisie – będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od zebrania tych danych.

§ 4

Przekazanie danych

 1. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz innym użytkownikom w zakresie niezbędnym do realizacji umów określonych w Regulaminie.
 2. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.

§ 5

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania danych osobowych;
  3) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.
 4. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkownika,
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika.
  3. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”
 5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, jednak użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google Ireland Limited, dla usług Google reCAPTCHA oraz Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook.
 10. Sposób, w jaki Google i Facebook używają danych osobowych, po wyrażeniu zgody znaleźć można w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług:
  Polityka prywatności Google
  Pliki cookie w Produktach Meta